Bir Sayfa Seçin

XIX. Yüzyıl İstanbul’unda Gündelik Hayatın Dinamikleri 

Bu seminer kapsamında, 19. yüzyılda, İstanbul’da, gündelik hayatta meydana gelen değişimleri ve etkileri ele alacağız. Bu değişimlerde teknolojik gelişmelerin ve özellikle Batı’yla kurulan yeni tarz ilişkilerin payını, dönemin edebiyatındaki ve basınındaki yansımalar üzerinden değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra, bu yeniliklerin yasal çerçevede ne şekilde karşılandığına da yer vereceğiz. Amacımız, 19. yüzyılda İstanbul’da gündelik hayatında yaşanan değişimlerden haberdar olmak; 19. yüzyılda gündelik hayattaki yeniliklerin algılanışını, çelişkileri, itirazları tartışmak.