Bir Sayfa Seçin

XIX. Yüzyıl İstanbul’da Koruma ve İlk Modern Restorasyon Faaliyetleri

Osmanlı XIX. Yüzyılında özellikle anıt eserlerde çağdaşlaşmaya yönelik mimari üretim süreci ile birlikte mevcut yapıların yüzyıl deprem ve afetlerinden sonra gördüğü Osmanlı müdahaleleri ile geçirdiği değişim anlatılacaktır. Batılaşma ile birlikte yeni mimari değişimin ve sanatının Osmanlı sanatına entegrasyonu, günümüz restorasyonlarında ortaya çıkan tüm izleriyle konu edilecektir.