Bir Sayfa Seçin

TANPINAR HAKKINDA HAZIRLANAN TEZLER

1987
Vahap Kabahasanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’da estetik trans (bütün eserleri) (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, 1987.
1990
Muammer Gürbüz, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında kültür öğelerine bakış (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, 1990. 
1994

Ali Yıldız, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikaye ve romanlarında doğu-batı meselesi (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, 1994.  

Murat Koç, Cumhuriyet devrinde eski şiirimize bakışlar (Yahya Kemal Beyatlı – Abdülhak Şinasi Hisar) (Nurullah Ataç – Ahmet Hamdi Tanpınar) (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, 1994. 

1997

 

Rıfat Günday, Problemes du temps chez Marcel Proust et Ahmet Hamdi Tanpınar (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, 1997. 

Selma Özdemir, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde dini temalar (Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, 1997. 

1999
İbrahim Eroğlu, Edebiyat sosyolojisi açısından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde sosyal boyut (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, 1999. 
2002

Meriç Erdoğan, Bir düşünür olarak Ahmet Hamdi Tanpınar (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2002. 

Musa Kars, Göstegebilimsel açıdan Huzur romanı (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, 2002.

Yaşar Suveren, Ahmet Hamdi Tanpınar’da modernleşme, kültür ve kimlik sorunu (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, 2002. 

2004

Banu Kıran, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde mitoloji (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, 2004. 

Fuat Özdinç, Muhafazakâr düşünce ve Ahmet Hamdi Tanpınar (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, 2004. 

Haluk Öner, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde iş ve çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, 2004. 

Hatice Hülya Yıldız, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Mahur Beste’ adlı romanındaki fiiller (Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, 2004. 

Şerif Aydın, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ adlı romanındaki fiil ve sıfat fiil gruplarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 2004. 

Turgay Anar, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve romanlarında ev (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, 2004. 

2006

Arzu Karadikme, İroni kavramı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde ironi (Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi, 2006. 

Emrah Pelvanoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiir eleştirisinde Avrupa merkezlilik (Yüksek Lisans Tezi). İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 2006. 

Esen Egemen Özbek, Quests for impossible wholeness: Time, memory, and in-betweenness in marcel proust’s a la recherche du temps perdu and Ahmet Hamdi Tanpinar’s huzur (Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, 2006. 

Fatma Aksoy, Beş Şehir’in söz dizimi ve bunun dil bilgisi öğretiminde kullanılmasına ilişkin bazı teklifler (Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2006.

Ümit Apaydın, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nurettin Topçu’nun eserlerinin kültür ve uygarlık kavramları açısından karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2006.

2008

Hülya Bayrak Akyıldız, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman tekniği (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, 2008. 

İdris Çakmak, The portraits of the artists as critics in the recreation of the modern with tradition: Tanpinar and eliot (Yüksek Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi, 2008.

Megumi Machi, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde geçen edebiyat terimleri ve kavramları (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2008. 

Zafer Altun, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında ve şiirlerinde zaman kavramı (Yüksek Lisans Tezi). Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 2008. 

Zeliha Gaddar, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ romanında ad ve eylem öbeklerinde niteleyiciler (Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008. 

2010

Demet Sancı Uzun, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ?Saatleri Ayarlama Enstitüsü? adlı eserinin sözvarlığı ve eserin sözcükbilim açısından incelenmesi (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, 2010. 

Elif Esra Önen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde hayat ve ölüm kavramları (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, 2010. 

Lokman Tanrıkulu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ romanın Almanca çevirisi (‘Seelenfrieden’) örneğinde edebi çeviri eleştirisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, 2010. 

Nejla Özgür, Modernleşme ve aydın kavramları çerçevesinde edebiyat bağlamında aykırı eserler veren romancı/aydınlar: Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010. 

Serap Özcan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur adlı eserinde sıradışı benzetmeler (özgün metaforlar) (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, 2010. 

Şule Demirkol Ertürk, The city and its translators istanbul metonymized and refracted in the literary narratives of Ahmet Hamdi Tanpınar and Orhan Pamuk in Turkish, English and French (Doktora Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, 2010. 

Tolga Bayındır, Ölüm karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, 2010. 

Tuğba Doğan, Kaybetmenin anlatısı: Mai ve Siyah, Huzur ve Tutunamayanlar (Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, 2010.

Zeynep Yılmaz, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ’19’uncu Asır Türk edebiyatı’ adlı kitabının söz varlığı (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, 2010. 

2012

Adile Aslan, From the immortal regulator to the wanna-be dictator: The Specters of the Father in Saatleri Ayarlama Enstitüsü and Kar (Yüksek Lisans Tezi). Sabancı Üniversitesi, 2012.

Mehmet Şerif Eskin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserleri ve estetiğinde Bergson felsefesinin izdüşümleri ve kurucu rolü (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2012. 

Mustafa Aslan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Erzurumlu Tahsin adlı öyküsünde söz dizimi (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, 2012. 

2014

Birsen Yıldırım, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebi eleştirilerinde kişiler sözlüğü (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, 2014. 

Elif Türkislamoğlu, Türk siyasi düşünce hayatında Ahmet Hamdi Tanpınar ve romanlarına bakış (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, 2014. 

Hilal Kaya, A comparative study of discontent with modernity and modernization in the novels of A. L. Huxley and A. H. Tanpınar (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2014.

Hülya Sezen, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur ile marcel Proust’un Kayıp Zamanın İzinde Swannların tarafı romanlarının karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, 2014. 

Mustafa Ahmet Düzdağ, The diaries of Virginia Woolf and Ahmet Hamdi Tanpınar: Culture and disillusionment (Doktora Tezi). Fatih Üniversitesi, 2014. 

Nesrin Aydın Satar, Günlük beni’nin sesi: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlüğünde kişilik inşası ve ‘kanon Tanpınar’a etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, 2014. 

Sakine Demen Coşkun, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında söz dizimi (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, 2014. 

2016

Çağla Karabayır, Eine kulturspezifische übersetzungsanalyse: Vergleichende analyse des romans huzur von Ahmet Hamdi̇ Tanpınar (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, 2016. 

Ecem Kıran, Modernleşme ve modernizm bağlamında karşılaştırmalı bir okuma: Tanpınar ve Benjamin (Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2016.

Hüseyin Süzer, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ romanının söz dizimi bakımından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016. 

Muhammed Emir İlhan, Yazılı kültür bağlamında hatırlama ve kültürel bellek: Örnek bir okuma olarak Ahmet Hamdi Tanpınar (Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, 2016. 

Nuray Akkan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman kahramanlarında kaçış ve sığınma (Yüksek Lisans Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2016. 

2018

Ayla Bayram, A comparative study of aldous huxley’s Point Counter Point and Ahmet Hamdi Tanpınar’s The Time Regulation Institute within the context of Menippean satire (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, 2018. 

Bayram Kaya, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın huzur adlı romanının İngilizce tercümesi üzerine bir vaka incelemesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, 2018. 

Mehmet Şarkışla, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında musiki (Yüksek Lisans Tezi). Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2018.

Mine Nihan Doğan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur adlı romanının göstergebilimsel çözümlemesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, 2018.

Nurgül Koç, Tanpınar’ın şiirlerini modernizm bağlamında Deniz Feneri’nden Seyretmek (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2018.  

Özer Yavaş, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın üçleme (Mahur Beste-Huzur-Sahnenin Dışındakiler) romanlarındaki son çekim edatlarının işlevsel bakımdan incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, 2018. 

Ruken Bozan, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde zaman estetiği (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2018.

Sümeyye Dinler, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde şehir kültürü (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, 2018. 

Şeyma Zeynep Dolgun, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eserinin Arapçaya çevirisindeki kültürel ögelerin hedef odaklı kuram ışığında incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, 2018. 

Yunus Alıcı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman ve öykülerinde bedensel ve ruhsal hastalıklar üzerine bir inceleme (Yüksek Lisans Tezi). Erzurum Teknik Üniversitesi, 2018.

2020

Ahmet Yüksel, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste adlı eserinde bağdaşıklık (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2020.

Ali Mahmud Çelenk, Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarında türk modernleşmesi ve merkez – çevre ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, 2020.

Ayşe Görkem Kozanoğlu Akın, Ahmet Hamdi Tanpınar’da mesuliyet fikri (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2020. 

Emre Özsümbül, Ahmet Hamdi Tanpınar düşüncesinde kültürel kimlik ‘Mahur Beste’ romanı örneği (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, 2020.  

Hanife Aslan, Öykünün Hafızası: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay’ın hikayelerinde hatırlama biçimleri (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, 2020. 

Mustafa Akşehirlioğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar ve edebiyat tarihi (Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2020. 

Zehra Çınar Boy, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâyelerinde duygu (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, 2020. 

2022

Çağrı Kurt, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde aforizmalar”, Düzce Üniversitesi, 2022.

Seren Yazıcı, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öykülerinde erkeklik biçimleri”, Anadolu Üniversitesi, 2022.

1988
Mustafa Öztürk, Tanpınar’ın fikir dünyası (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1988.
1991
R. Levent Boyacıoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’da gelenek-gelecek ilişkileri ve Cumhuriyet ideolojisinin eleştirisi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, 1991.
1996

Erol Köroğlu, Gidenle gelmeyenin eşiğinde: A.H. Tanpınar’ın romanlarında zaman kavramı (Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, 1996.

Mahmut Aksüt, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında birleşik cümleler (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, 1996.

1998

Coşkun Öztürk, Cumhuriyete geçiş süreci ve Türk romancılarına göre sosyal değişme olgusu: ‘Ahmet Hamdi Tanpınar örneği’ (1901-1962) (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, 1998. 

Şaban Sağlık, Popüler roman ve estetik roman kavramları açısından Esat Mahmut Karakurt ile Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanları üzerine mukayeseli bir çalışma (Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1998. 

2001

Nevin Algül, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazılarında İstanbul’daki mimarlık yapıtlarının değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001. 

Tamer Kütükçü, Tanpınar’ın öykülerinde mekan ve nesnelerin sembol olarak kullanımı (Yüksek Lisans Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, 2001.

Turgut Baydar, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ isimli romanında kelime grupları (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, 2001. 

2003

Işıl Ünal, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikayelerinde insan (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, 2003. 

Zülal Öztaş, Türk modernleşmesi ve Ahmet Hamdi Tanpınar (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, 2003. 

2005

Ayça Demir, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ romanında sözdizimi incelemesi (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2005. 

Derya Şenol, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikaye ve romanlarında kadın (Yüksek Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi, 2005. 

Erol Aksoy, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde halk bilimi unsurları (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, 2005. 

Mehmet Günay, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman ve hikayelerinde tipler (Yüksek Lisans Tezi). Harran Üniversitesi, 2005.

Mehmet Samsakçı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde güzel sanatlar (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2005.

Seval Şahin Gümüş, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve romanlarında oyun (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, 2005. 

Tanzer Afat, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikayelerine yapısalcı bir yaklaşım (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, 2005. 

Zeynep Kevser Şerefoğlu, Sosyal kimlikleri açısından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman kahramanları (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2005. 

2007

Aylin Uysal, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘edebiyat üzerine makaleler’inde kelime grupları ve söz varlığı (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, 2007. 

Mehmet Murat Şahin, Edebiyatın sosyolojisi: metin, tarih, dünya (Jameson, Bourdıeu, Morettı, Tanpınar) (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, 2007.

2009

Ayşegül Kuşdemir, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanında dil ve üslup (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi, 2009. 

Barış Özer, Türk modernleşmesi ve Ahmet Hamdi Tanpınar (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, 2009. 

Hülya Tuna, Huzur romanının anlam bilgisi açısından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, 2009.

Lokman Erdoğan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman ve hikayelerinde din ve toplum ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, 2009. 

Özlem Şenyıldız, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Eduardo Mendoza’da mekândan Öte Şehirler: Huzur’un İstanbul’u ile Mucizeler Kenti’nin Barcelona’sı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2009.

Servet Karçığa, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde ironi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2009. 

2011

Burcu Fidanboy, Materyal ve teknik unsurlar açısından altı Türk romanının incelenmesi (Müşahedat, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Aylak Adam, Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar) (Yüksek Lisans Tezi). Muğla Üniversitesi, 2011.

Burcu Yoleri, Reading Valéry through Tanpınar: The analysis of an influence (Yüksek Lisans Tezi). Sabancı Üniversitesi, 2011.

Emine Ayhan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Abdullah Efendi’nin Rüyaları’ hikâyesinde ulusal alegori (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011. 

İdris Şahin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında yabancılaşma (Yüksek Lisans Tezi). Ordu Üniversitesi, 2011. 

Mahmut Cellat, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlüğünden ve mektuplarından hareketle psikolojisi (Yüksek Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi, 2011. 

Zeynep Onaran, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarının söz varlığı (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, 2011. 

2013

Hami Güç, Cumhuriyet dönemi Türk şairlerinin mektuplarındaki edebi poetikalar :Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Behçet Necatigil (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2013. 

İsa Bal, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanında zaman-kimlik ve dönüşüm (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi, 2013. 

Nejla Kaya, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde dört unsur: Ateş-hava-su-toprak (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, 2013. 

 

2015

Ali Öncü, Değerler eğitimi bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz Atay’da değerler (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, 2015. 

Cemile Yalvarı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında ideoloji (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2015.

Engin Korkmaz, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve romanlarında duyuların yansıması (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, 2015. 

Ercan Çankaya, Reflections of conservatism and nostalgia in Yahya Kemal Beyatlı and Ahmet Hamdi Tanpınar’s representation of Istanbul (Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2015.

Esra Sezgin, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk modernliği: Tanpınar’ın romanlarında modernlik, zaman ve mekân (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, 2015. 

Fatih Yeşil, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinde imaj türleri (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2015. 

Gülden Sürücü, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Marcel Proust’ta zaman (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi, 2015. 

Meryem Galata, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde mitolojik unsurlar (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2015. 

Merve Aygün, La dimension onirique et mythologique chez nerval et Tanpınar (Yüksek Lisans Tezi). Galatasaray Üniversitesi, 2015.

Pürlen Kaleli, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında kadın ve kadın eğitimi üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, 2015. 

2017

Ayşe Dilara Antike, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında psikolojik tipler (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, 2017. 

Ayşe Gökçe Yücel, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şehir imgesi ve Beş Şehir kitabı, İstanbul bölümü üzerinden içerik analizi örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, 2017. 

Burcu Yılmaz Çebin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında simge (Doktora Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2017. 

İbrahim Çalan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinde rüya ve musiki (Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, 2017. 

Merve Yalçın, Henry James ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın uzun hikâyelerinde anlatıbilimsel bir unsur olarak yüzleşme (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2017. 

Müge Göncü, Korkunun edebi görüntüleri/ Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay’ın roman ve hikayelerinde entelektüelin korkuları (Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi, 2017. 

Özge Şahin, Türk romanında kültürel dönüşüm ve eşya (Ahmet Midhat, Hâlit Ziya ve Ahmet Hamdi Tanpınar örnekleri) (Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2017. 

2019

Cemile Varhan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Sahnenin Dışındakiler’ adlı romanının söz dizimi bakımından incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, 2019. 

Elif Gökçeoğlu, A comparative analysis of culture-specific items in English translations of Ahmet Hamdi Tanpınar’s Saatleri Ayarlama Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, 2019. 

Emre Bayın, Ahmet Hamdi Tanpınar, Cemil Meriç ve Oğuz Atay’ın günlüklerinde meseleler (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, 2019. 

Ergin Öner, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler ile Aydaki Kadın romanlarının karşılaştırmalı söz dizimi çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2019. 

Fadime Seçkin Baş, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarındaki zarflar üzerine bir inceleme (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, 2019. 

Fatih Duran, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Abdullah Efendi’nin Rüyaları’ isimli eserinde kelime grupları (Yüksek Lisans Tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2019. 

Hatice Kübra Gürer, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında eşya (Yüksek Lisans Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2019. 

Hilal Yavuz, Approaching the Limit of Experience: Memory and Imagination in Ahmet Hamdi Tanpınar and Zaven Biberyan (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, 2019. 

Kadir Demir, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında özel adlar (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, 2019.

Melek Şeyma Ulusu, Edebiyat eğitimcisi olarak Ahmet Hamdi Tanpınar (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, 2019.

Merve Çil, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve romanlarında kötülük olgusu (Yüksek Lisans Tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2021. 

Merve Leblebeci, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinin arketipsel eleştiri yöntemiyle tahlili (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, 2019. 

Murat Hakyemezoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında anlatıcının konumu ve işlevi (Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2019. 

Nergiz Aksu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın saatleri ayarlama enstitüsü’nde cümle tipleri (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, 2019. 

Özge Şahin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Sahnenin Dışındakiler adlı eseri üzerinde cümle bilgisi incelemesi (Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2019. 

Öznur Altunoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâyelerinde söz dizimi incelemesi (Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2019.

Seçil Özyiğit Özgenç, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın roman ve hikayelerinde ayna motifi (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi, 2019.

Selin Zeyrek, Türkiye’nin modernleşme sürecinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında ironi (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, 2019. 

Sümeyra Bozkurt, Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarında İstanbul’da gündelik hayat (Yüksek Lisans Tezi). Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, 2019. 

Şaidin Büyükbayram, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’, ‘Saatler Ayarlama Enstitüsü’ ve ‘Beş Şehir’ adlı kitaplarında kavramlaştırma (Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2019. 

Şeyma Havuz, Marcel Proust’tan Ahmet Hamdi Tanpınar’a bellek yansımaları: Swann’ların Tarafı’ndan Huzur’a Yolculuk (Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi, 2019. 

Tuğba Dalkılıç, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler ve Huzur romanlarında kronotop (Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2019. 

Zeynep Şahincan Yılmaz, Yazar imgesi ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanlarının kaynak ve erek kültürde alımlanışı (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Okan Üniversitesi, 2019. 

2021

Ayşe Çipan Büyükcam, Modernleşme, hafıza, kimlik kavramları ekseninde Tanpınar ve Pamuk romanlarında mimarî (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2021. 

Cansu Can, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Sahnenin Dışındakiler’ adlı romanında cümle tipleri (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi, 2021. 

Derya Güler, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanında ‘aydınlanmanın diyalektiği’ (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, 2021.

Egem Atik, ‘Kendini Yapmak’: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında erkeklik temsilleri (Doktora Tezi). Boğaziçi Üniversitesi, 2021.

Elif Ulusoy, Puşkin ve Tanpınar’ın izinde Erzurum (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, 2021.

Hasret Zerkinli, Modern mit ve toplumsal mutabakatın katmanları bağlamında mitleştirme: Ahmet Hamdi Tanpınar örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2021.

Mehmet Hanifi Yanar, Ahmet Hamdi Tanpınar’da kent ve mekân poetikası (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi, 2021. 

Merve Çil, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve romanlarında kötülük olgusu (Yüksek Lisans Tezi). Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 2021.

Murat Çıkla, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarında insan (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2021.

Mükremin Yıldırım, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mahur beste ve sahnenin dışındakiler romanlarında dolaylı tümleci oluşturan kelime grupları ve özellikleri (Yüksek Lisans Tezi). Ordu Üniversitesi, 2021.

Naile Direk, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın mektup, makale ve ders notlarında estetik eğitiminin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, 2021. 

Uğur Yoksul, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kurmaca eserlerinde biyografik yansımalar (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 2021. 

Zafer Demir, Gelenek, Modernleşme ve Din Ekseninde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Huzur’ ve ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ romanlarında toplumsal değişmenin doğası (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, 2021. 

2023

Bahar Temür, “Ahmet Hamdi Tanpınar düşüncesinde din ve modernleşme”, Bursa Uludağ Üniversitesi, 2023.

Serhat Toker, “Time, temporality and social transformation in the work of Ahmet Hamdi Tanpınar”, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2023.