Bir Sayfa Seçin

SESLİ TARİH

 

Bu bölümün ilk projesinde, Tanpınar’ın çağdaşları ve öğrencileriyle yapılacak söyleşiler kaydedilecek ve Merkez’in sitesinden yayımlanacaktır.

Öğrencisi ve çalışma arkadaşı Turan Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anlatıyor.

 

Bölümün ikinci projesi, Tanpınar’ın ifadesiyle “hayatını bir sanat eserine çevirmiş” İstanbulluları tanımak ve tanıtmak amacına hizmet edecektir. Bu proje, “vaktiyle yaşanmış hayatların” peşine düşen Mümtaz’a adanmıştır. Aramızda yaşamayı sürdüren ya da çoktan veda etmiş ilginç İstanbullularla buluşmak için şehrin geçmişinde ve sokaklarında hafıza kazıları yapılacaktır.