Bir Sayfa Seçin

 

Çalışma ekibi:

Prof. Dr. Handan İnci (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı)

Prof. Dr. Tûba Karatepe (Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi)

Arş. Gör. Zeynep Zengin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı )

Arş. Gör. Varol Saydam (Marmara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi)

Neşe Pelin Kaya (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, YL)

Yakup Selçuk Yıldırım (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım, YL)

Serhan Uran (İstanbul Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi)

Çevrim yazı ekibi: 

Koordinator: Yücel Demirel

Banu İşlet

Hacer Er

Nuran Kekeç

Katkıda Bulunanlar 

Arş. Gör. Özge Şahin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı)

Damla Şengül (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, YL)

Habil Sağlam (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Doktora)