Bir Sayfa Seçin

Dr.Olcay AYDEMİR

Y.Mimar, Restorasyon uzmanı

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Aynı yıl, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Bilgisi Ana Bilim dalında yüksek lisansa başladı. 1999 yılında “Primavera İş Programları” üzerine teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir Planlama Bölümünde “Kentsel Yaşam Kalitesi” üzerine doktorasını tamamladı. Aynı yıl Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün “Restorasyon Uzmanlık Sertifikasını” aldı. 2010 yılında Kadir Has Üniversitesinde “Restorasyon üzerine” 2. yüksek lisansını tamamladı. Üniversitede Kültür Varlıklarının Korunması, Restorasyonu üzerine ve Kentsel Politikalar ve Yönetim konularında yüksek lisans konularında öğretim görevlisi olarak da çalışmaktadır. Akademik çalışmalarını vakıf eserlerin korunması ve sürdürülmesi üzerine yürütmektedir. Kültür varlıklarının korunması sürecinde, proje öncesi analiz yöntemleri, proje ve uygulamaya yönelik çok sayıda sempozyum programları ve yayınları vardır.