Bir Sayfa Seçin

MİSYON

MSGSÜ, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi” Tanpınar’ın İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü’ne bağışlanmış arşivini dijitalleştirmek, tasnif etmek ve yayımlamak, Tanpınar hakkındaki akademik araştırmaları desteklemek, geliştirmek ve kaynak oluşturmak;  Tanpınar’ın düşünce ve edebiyat dünyasının temel konuları bağlamında yapılacak disiplinlerarası çalışmalara zemin hazırlamak; 19. yüzyılda başlayan modern Türk edebiyatını bütün dönemleri ve yazarlarıyla kuşatan sempozyumlar, seminerler, atölye çalışmaları, konferans serileri ve benzeri etkinlikler düzenlemek; bu etkinliklerin sonucunda ortaya çıkacak ürünleri kitaplaştırmak, merkezimizin web sitesi aracılığıyla bu tür çalışmaları daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.

 

ARŞİV

23 Ocak 1961 tarihinde vefat eden Ahmet Hamdi Tanpınar’ın geride bıraktığı çalışma notları ailesi tarafından on yıl sonra İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü’ne bağışlanır. Daha sonra “Tanpınar Arşivi” olarak anılacak bu evrak, arşiv kurallarına uygun bir tasnif ve kataloglamaya tabi tutulmadan dosyalara yerleştirilmiş şekilde kutularda muhafaza edilir.

2016 yılı sonbaharında, MSGSÜ, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Araştırmaları ve Uygulama Merkezi henüz hayata geçirilmemiş bir proje iken, bu evrakı koruma altına almak için bir çalışma başlattık.  Arşivin modern yöntemlere göre okura ulaşmasını sağlamak amacıyla İ.Ü.Türkiyat Enstitüsü”ne yaptığımız resmi başvurunun kabul edilmesi üzerine, M.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile işbirliği içinde dosyalardaki bütün belgeleri sayısallaştırdık ve tasnif çalışmalarına başladık.

Tanpınar’ın roman elyazmaları, mektupları, gezi notları, makale müsveddeleri, şiir taslakları, çeviri çalışmaları, etüdleri, yarım kalmış senaryo ve piyesleri ile çeşitli notlarından oluşan arşivinden bazı belgeleri Tanpınar Merkezi’nin internet sitesinde yayımladık.  Büyük bir kısmı Arap alfabesiyle yazılmış belgelerin transliterasyon ve tasnif çalışmaları tamamlandıktan sonra, uygun bulunan belgeler kitaplaştırılacak, bir kısmı da Tanpınar Merkezi’nin internet sitesi aracılığıyla açık erişime sunulacaktır.