Bir Sayfa Seçin

İstanbul’un Müzik Ortamına XIX. Yüzyıldan Bakış

Mûsıkî tarihimizi özellikle Tanzimat İstanbul’unun mûsıkî hayatını hazırlayan şartlarını, mekânları ve kaynakları, oradan yansıyan bilgileri iyi okumak için kilit dönem olarak on dokuzuncu yüzyıl önemlidir. Özellikle on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren artmaya başlayan ve daha çok Beyoğlu- Pera bölgesinde yoğunlaşan müzikli eğlence ortamları, Şehzâdebaşı- Direklerarası civarındaki eğlencelerin giderek daha modern konu ve sunumlarla tertiplenmiş biçimleri olarak göze çarpmaktadır. İstanbul halkının her mevsimde eğlenebileceği açık-kapalı mekânların ve faaliyetlerin varlığına, İstanbul’dan yolu geçen batılı ziyaretçi ve seyyahların yazdıklarında çokça şahit olunur. Bu derste İstanbul’un XIX. Yüzyıldaki müzik ortamına odaklanılacaktır.