Bir Sayfa Seçin

FELSEFE VE HAYAT 

BAŞVURU FORMU

 

Felsefe, en genel anlamda hayata dair temel meselelere sorgulayıcı, temellendirici ve eleştirel açıdan yaklaşan bir düşünme alanı olarak, hangi meslek grubundan olursa olsun kişinin hayatına pek çok açıdan olumlu katkılar yapma potansiyeli taşıyan bir kültürel bakışı ve zihinsel etkinliği ifade eder. Kişi ister hukukçu ya da doktor veya ister öğretmen ya da mühendis olsun, kısacası hangi mesleği icra ederse etsin, gerek yaptığı işi anlamlandırmasında ve onu layıkıyla yapmasında, gerekse bir bütün olarak hayatı anlamlandırma çabası çerçevesinde felsefi bakışa ihtiyaç duyar. Felsefe ve Hayat başlığı taşıyan bu program böylesi bir ilgiyi ve ihtiyacı karşılamak için oluşturulmuştur. Bu çerçevede katılımcı hem felsefi bakışın A, B, C’sinin ne olduğunu kavrayabilecek hem de kişisel ilgi alanlarıyla bağlantı kurmasını sağlayacak şekilde, düşünce tarihinde öne çıkan farklı türden perspektifleri güncel tartışmalar bağlamında takip etme fırsatı bulabilecektir. Bu amaç ekseninde planlanan Felsefe ve Hayat seminerleri dizisi toplam 8 hafta sürecektir. 8 haftalık bu serüvende ele alınacak başlıklar sırasıyla şunlardır:

 

 

21 Şubat 2018

DR. REFİK GÜREMEN 

I. Ders: “Antik Felsefe” 

 

28 Şubat 2018 

DR. CEM KAMÖZÜT

II. Ders: “Bilim Tarihi ve Felsefesi” 

 

7 Mart 2018

DR. BÜLENT GÖZKÂN

III. Ders: Descartes ve Kant

 

14 Mart 2018

DR. ÖZGE EJDER 

IV. Ders: “Etik” 

 

21 Mart 2018

DR. ÖMER ALBAYRAK 

V. Ders: “Hegel ve Marx” 

 

28 Mart 2018

DR. KURTUL GÜLENÇ 

VI. Ders: “Siyaset Felsefesi”  

 

4 Nisan 018

DR. MEHMET ŞİRAY

VII. Ders: “Estetik

  

11 Nisan 2018

DR. KAAN H. ÖKTEN

VIII. Ders: “Heidegger”  

28 Şubat 2018 – 11 Nisan 2018

MSGSÜ, Fındıklı Kampüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi

202 no’lu Amfi

18.00-20.00