Bir Sayfa Seçin

 

BAŞKA BİR EDEBİYAT TARİHİ

Edebiyat metinlerinin öne çıkmayan yanlarına, yazarlar arasındaki ilişkilere, edebiyat ortamına bakmak ve edebiyatın çok yürünmüş ana caddelerinde değil, patikasında dolaşarak konuşmak amacıyla hazırlanan bir sohbet serisidir. Buna göre Çizgilerle Edebiyatçılar, Mektuplarla Yazar Arkadaşlıkları, Hikâyeleriyle Şiirler, Fotoğraflarla Edebiyat Toplulukları  ve benzeri konular etrafında, edebiyata farklı pencerelerden bakan konuşmacılar ağırlanacaktır.