Bir Sayfa Seçin
Huzur romanının müzikleri yüklenmiştir.
Arşiv belgelerinin okunması ve tasnifi devam etmektedir.
Tanpınar’ın yazılarında geçen filmler yüklenmiştir.
TANPINAR’IN İSTANBUL’U PROJESİ

Tanpınar Merkezi’nin Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında, 12 Mayıs 2022 tarihinde gençlere Tanpınar’ın İstanbul’unu gezdirdik. “Tanpınar ile İstanbul’a Yolculuk” projemiz kapsamında; gezimizin tarihi yarımada rotasını, Prof.Dr. Hanife KONCU ve Doç. Dr. Nuri SEÇGİN rehberliğinde Hakkı Demir AİHL, Haydarpaşa Lisesi, Çamlıca Kız Lisesi öğrencilerimizle gerçekleştirdik. Projemizin son aşamasında Üsküdar MEB öğrencilerinden Tanpınar’ı ve İstanbul’u dinledik.