Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından
şair/yazar Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)
hakkında her türlü bilgiyi içermeyi hedefleyen,
eğitim amacıyla hazırlanmış bir sitedir. 

#AhmetHamdiTanpinar     @TanpinarMerkezi

     

Huzur romanının müzikleri yüklenmiştir.

Arşiv belgelerinin okunması ve tasnifi devam etmektedir.

Tanpınar’ın yazılarında geçen filmler yüklenmiştir.

AHMET HAMDİ TANPINAR
Hayatı, Eserleri

FOTOĞRAFLAR
Arşivden…

ARŞİV
İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü

BİBLİYOGRAFYA
Hakkında yazılmış her şey.

ETKİNLİK
Sempozyum, Panel, Seminer.

OKUMA KILAVUZU
Tanpınar için yol haritası.

İletişim Formu

9 + 8 =