Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından
şair/yazar Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962)
hakkında her türlü bilgiyi içermeyi hedefleyen,
eğitim amacıyla hazırlanmış bir sitedir. 

#AhmetHamdiTanpinar     @TanpinarMerkezi

     

Huzur romanının müzikleri yüklenmiştir.

Tanpınar'ın yazılarında geçen filmler yüklenmiştir .

AHMET HAMDİ TANPINAR
Hayatı, Eserleri

FOTOĞRAFLAR
Arşivden…

ARŞİV
İ.Ü. Türkiyat Enstitüsü

BİBLİYOGRAFYA
Hakkında yazılmış her şey.

ETKİNLİK
Sempozyum, Panel, Seminer.

OKUMA KILAVUZU
Tanpınar için yol haritası.

İletişim Formu

12 + 15 =